Noteringer

Her følger de senest opdaterede noteringer for henholdvis smågrise, slagtesøer og slagtesvin.
Ved spørgsmål venligst kontakt kontoret!

Smågrise

Smågrisenoteringerne følger SPF's noteringer på landsplan.

Slagtesøer

Aktuel JM-notering for søer til danske so-slagterier:

Dato Uge Søer
over 130 kg
Søer
under 130 kg
Store
orner
Ændringer +/-

28/11 - 04/12

48 09,30 09,10 08,20 +0,30

 

Slagtesvin

Aktuel JM-notering for DK slagtesvin:

Dato Uge *Basis-not. DK
70,0-94,9 kg
Ændringer +/-

28/11 - 04/12

48 12,60 +0,20

*Basisnotering i DK er med 61% kød.

Mængdefradrag:

Under 30 stk. beregnes afhentningspris på kr. 300,- pr. gang.

Antal kr./stk.
30 - 89 -8,00
90-129 -6,00
130-199 -4,00
200-224 -2,00
225- -0,00

Tillæg / fradrag for kødprocenter:

Kødprocent Tillæg/fradrag pr. % pr. kg.
61,0-64,9 %: + 0,10 kr.
59,0-60,9 %: -  0,10 kr.
57,0-58,9 %: -  0,20 kr.
Under 57,0 %: -  0,30 kr.

Overvægtsfradrag:
Vægt: Fradrag pr. kg:
95,0 - 95,9 kg: 0,25 kr.
96,0 - 96,9 kg: 0,50 kr.
97,0 - 97,9 kg: 0,80 kr.
98,0 - 98,9 kg: 1,30 kr.
99,0 - 99,9 kg: 2,00 kr.
100,0 - 109,9 kg: 2,50 kr.

Ornegrise:

Ornegrise afregnes som hos D.C. uden tillæg

Svin over 110 kg:

Svin over 110 kg afregnes som søer.

Betingelser for ovenstående:

Ovennævnte notering gælder for svin tilmeldt torsdag inden kl. 11.00 til slagtning i kommede uge.
Tilmeldinger efter torsdag kl. 11.00: - 0,05 kr/kg

 

 

Forbehold:

Der tages forbehold for fejl, mangler og forældede oplysninger.